רשות האכיפה והגבייה- שיפור השירות הפנים ארגוני

​​​​​​​

במסגרת פרויקט סיום קורס מובילי שירות מחזור ג' איתרה מובילת השירות את הצורך בהשקעה בשירות הפנים ארגוני ברשות האכיפה והגבייה, שירות אשר משליך על יכולת העובדים להעניק שירות טוב ויעיל כלפי חוץ למבקשי השירות.

מובילת השירות יזמה כנס בן יומיים שעסק בנושא השירות הפנים ארגוני ואופן ייעולו, בכנס נכחו סמנכ"ליות הרשות.

בעקבות הכנס הוחלט על הקמת ועדה שתעסוק בבחינת היכולת וההתאמה של תוכניות העבודה לביצוע בשטח, דבר שצפוי לייעל את פעולת הרשות וליצור מעבר מידע שוטף בין השטח למטה.

​יישר כוח למובילת השירות מירב אנטבי, מוציאה לפועל וסגנית מנהלת מחוז ברשות האכיפה והגבייה!