משרד התיירות- גיוס והכשרת מתנדבים בלשכות המידע לתייר

​​​​​


במסגרת פרויקט סיום קורס מובילי שירות מחזור ג' זיהתה מובילת השירות כי קיימת בעיה של כוח אדם טוב ומיומן אשר יעניק שירות בלשכות המידע לתייר.

בעקבות כך, יזמה המובילה תהליך גיוס והכשרת מתנד​​בים למתן השירות בלשכות.

בעקבות פרויקט זה, עלתה איכות השירות הניתן בלשכות המידע וכן הוארכו משך שעות הפעילות.

יישר כוח למובילת השירות ​רקפת לוי, מנהלת תחום ביקורת איכות המוצר ולשכות מידע במשרד התיירות!