משרד העלייה והקליטה ומשרד הבינוי והשיכון- טיוב תהליך מתן תעודת זכאות לדיור לעולה חדש

​​​​​​​​​​​

במסגרת פרויקט סיום קורס מובילי שירות מחזור ג' איתרו מובילי השירות כי קיימת בעיה בתהליך מתן תעודת זכאות לדיור לעולה חדש.

המובילים זיהו כי התהליך היה "מטרטר" עבור העולה, שנאלץ להגיע פיזית לסניפים של החברות המשכנות.

מובילי השירות יצרו שיתוף פעולה מול משרד הבינוי והשיכון ויצרו ממשק של העברת מידע אשר חוסך לפונים פנייה פיזית לחברות המשכנות.

בעקבות פרויקט זה, קוצר משך זמן התהליך לקבלת תעודת זכאות לדיור לעולה חדש מ-14 יום בממוצע ליום אחד בלבד.

​יישר כוח למובילי השירות שאול מוצפי, מנהל אגף  תוכניות סיוע בדיור במשרד הבינוי והשיכון, שרית גור, מנהלת תחום הדיור מחוז חיפה והצפון במשרד העלייה והקליטה ויחיא כאמל, מנהל תחום בכיר מרכזי קליטה ומקבצי דיור במשרד העלייה והקליטה!