משרד המשפטים ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים- צו ירושה דיגיטלי

​​

במסגרת פרויקט סיום קורס מובילי שירות מחזור ד' ימזו המובילים פרויקט צו ירושה דיגיטלי.

כחלק מהמאמצים לשיפור השרות לאזרח החל מערך הרשם לענייני ירושה להנפיק את צווי הירושה וצווי קיום הצוואה באופן דיגיטלי החל מחודש ספטמבר 2018 זאת חלף הנפקתם באופן ידני כיום ושליחתם בדואר למבקשים. המעבר לערוץ הדיגיטלי מאפשר את שליחת הצווים בדואר אלקטרוני למבקש או לבא-כוחו מיד עם חתימתם על-ידי הרשמים לענייני ירושה. 
 
במקביל לשליחת הצווים למגיש הבקשה, מועברים הצווים גם למשרד התחבורה.

כתוצאה משינוי זה משרד התחבורה לא דורש עוד מהציבור להמציא העתקים מצווי הירושה וניתן להגיש בקשה להעברת בעלות ברכב ללא העתק של צו הירושה הפיזי.

מהלך זה הינו חלק מיישום החלטת ממשלה 1933 (ask once).
 
המעבר לצו דיגיטלי מקצר את משך הזמן למתן השירות והביא להפחתת הנטל הבירוקרטי על הציבור אך לא פחות חשוב מכך, יש בו כדי להביא לצמצום תופעת זיופי צווי ירושה וצווי קיום צוואה שכן המידע עובר בין הגופים במישרין. 

יישר כוח למובילי השירות, בנצ'י פיגלסון, סגן האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית​- משרד המשפטים וגילי כהן, סמנכ"ל בכיר שירות משרד התחבורה!