משרד הבינוי והשיכון- הקמת מערך סיוע בשכר דירה למיצוי זכויות חיילים עולים בודדים

​​​​​​


במסגרת פרויקט סיום קורס מנהלי מוקדי שירות מחזור ג' יזם מוביל השירות הקמת מערך סיוע משופר בשכר דירה לחיילים עולים בודדים בחישוב אוטומטי. 

במסגרת הפרויקט נבנה ממשק נתונים המאחד מאגרי מידע שונים ומתבצע סיוע אוטומטי לחשבון הבנק של החיילים מדי חודש.

כתוצאה מפרויקט זה החיילים אינם נד​רשים​ להגיע לחברות הרשמה כל שנה על מנת להגיש בקשה לסיוע בדיור. 

בעקבות יישום הפרויקט, זינק מספר הזכאים לסיוע מ-2000 ל- 4000 וכיום מבוצע מיצוי זכויות מלא של כלל הקבוצה .

הפרויקט הוביל לחיסכון כספי למשרד הבינוי והשיכון וצמצום דרסטי בהיקף השיחות למוקד הטלפוני.
יישר כוח למוביל השירות שאול מוצפי, מנהל אגף תכניות סיוע בדיור במשרד הבינוי והשיכו​ן!