רשות האכיפה והגבייה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים- קידום תהליכי שיקום לאוכלוסיות מוחלשות

​​

במסגרת פרויקט סיום קורס מובילי שירות מחזור א' יזמו המובילים ממשק עבודה משותף בין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לבין רשות האכיפה והגבייה.

מטרת הפרויקט הינה לקדם תהליכי שיקום לאוכלוסיות מוחלשות וברות שיקום באמצעות תהליך של אימון על ידי מלווים מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים והדרכות של רשות האכיפה והגבייה בנושא טיפול בחובות.

יצירת שיתוף הפעולה בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים לבין רשות האכיפה והגבייה קיצרה תהליכים ושיפרה את איכות השירות לפונים.


​יישר כוח למובילי השירות בלה דגרונצקי, סמנכ"לית שירות לקוחות ברשות האכיפה והגבייה וצחי בוים פיין, הממונה על פניות הציבור במשרד העבודה, ה​רווחה והשירותים החברתיים!