קורס מנהלי פניות ותלונות הציבור בממשלה

​​​


קורס מנהלי פניות ותלונות הציבור בממשלה של היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור מיועד למנהלים האחראים מטעם היחידה הממשלתית על טיפול בפניות ותלונות הציבור.  

​התכנים המרכזיים בקורס:

עידן חוויית הלקוח ותפיסת השירות הממשלתית
ניהול השירות בעידן חוויית הלקוח
ניהול תקשורת כתובה עם הלקוח
תחקור ושיפור תהליכי שירות
הנעת עובדים
ניהול ממשקי שירות פנים וחוץ ארגוניים

עד כה התקיימו שני מחזורים של הקורס.