השירות הדיגיטלי בשירות המנהל: כלים ומידע שניתן להפיק מערוצי השירות הדיגיטליים

תאריך: 07/09/2016
תשתית מעקב ובקרה אנליטית הינה גורם מפתח לניטור ביצועים יעיל ולשיפור השירות​