משלוח דברי דואר באמצעים אלקטרוניים על-ידי גופים ציבוריים

תאריך: 07/09/2016

כנסת ישראל מחלקת מידע​ ומחקר-
המסמך סוקר את ההסדרים הקיימים בתחום זה בארבע המדינות הראשונות – אוסטריה, איטליה, צרפת ופינלנד​