עמדות שירות עצמי: מציאות ולא מדע בדיוני

תאריך: 07/09/2016
יתרונות עמדת הקיוסק ופרמטרים טרם קבלת החלטה על רכישת מערכת​