מערכת להקלטת שיחות במוקדים טלפוניים

תאריך: 28/08/2016

יתרונות המערכת, מערכות מוכרות בתחום ופעולות שיש לבצע טרם קבלת החלטה על רכישת מערכת​