תכנון ושיבוץ משמרות במוקד: סודוקו או קלי קלות?

תאריך: 28/08/2016

היחידה לשיפור הממשלתי לציבור -​

פירוט תהליכי שיטת עבודה (איסוףנתונים, חיזוי, תכנון ושיבוץ) ושימוש בכלי מדידה ובקרה (ניהול "היזון חוזר")​