Omni Channel - הדרך להעניק שירות אישי לכל לקוח

תאריך: 28/08/2016

היחידה לשיפור הממשלתי לציבור -​

הגישה עוסקת בהתחקות אחר מסלול חייו של הלקוח כך שהשירות המוצע לו יהיה הרלוונטי ביותר עבורו בצורה שתאפשר חווית שירות אישית ברמה גבוהה ובמגוון ערוצים​