מדידת שירות במוקדים טלפוניים

תאריך: 28/08/2016

היחידה לשיפור הממשלתי לציבור -​

​מודלים למדידה, לקוח סמוי, דוגמאות (כולל סיפורים אנושיים) והציפייה של הלקוחות​​