מערכת לניהול וזימון תורים: מטרות, תועלות ונקודות לבחינה

תאריך: 28/08/2016

היחידה לשיפור הממשלתי לציבור -​

ניהול תורים, זימון תורים, מערכות מוכרות בתחום, יתרונות במערכות ניהול וזימון תורים ודגשים לפני קבלת החלטה על רכישה / הטמעה של מערכת​