מערכת ניהול ידע: המוח הארגוני

תאריך: 07/09/2016

היחידה לשיפור הממשלתי לציבור -​

הטעמת מערכת לניהול ידע, תועלות השימוש במערכת, מערכות מוכרות בתחום ניהול הידע ופרמטרים טרם קבלת החלטה על הכנסת / רכישת מערכת​