צ'ק ליסט להטמעת מערכת ניהול תורים

תאריך: 07/09/2016

תפישת שירות, תהליכי עבודה מקצועיים, תהליכי תפעול המערכת, תשתיות ובינוי, מערכות ליבה, הדרכה, מדידה ולמידה, ניהול השירות ותהליכי עבודה ​​