מוקד צ'ט - חווית לקוח חדשנית

תאריך: 28/08/2016

היחידה לשיפור הממשלתי לציבור -​

מצד הגולש (צ'ט מגיב וצ'ט יוזם), מצד המוקד, התועלות בשימוש במערכת ומערכות מוכרות בתחום (כולל פרמטרים שיש לשקול לפני הקמת המוקד)​