הצעת חוק מתן אפשרות להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירות באמצעות דואר אלקטרוני

תאריך: 01/09/2016

מתן אפשרות לפניה באמצעות דואר אלקטרוני, מסירת הודעה לאדם באמצעות דואר אלקטרוני, חובת גוף ציבורי לפרסם כתובת דואר אלקטרוני והחלת החלת החוק על תאגיד נותן שירות.​