נגישות בשירות -אנשים עם מוגבלות ונגישות

תאריך: 01/09/2016

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות משרד המשפטים-

​מאמר זה מגדיר מהו אדם עם מוגבלות, מהי נגישות ומספק דוגמאות להתאמות נגישות למגוון סוגים של מוגבלויות תפקודיות​.​​