נגישות בשירות - דרישות החוק להדרכת נגישות לעובדים

תאריך: 01/09/2016

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות משרד המשפטים-

הדרכה של נגישות בארגונים המספקים שירות מחויבת על-פי החוק שמטרתה להעביר לאנשי הארגון את המידע, הכלים והמיומנויות למתן שירות נגיש ותהליך שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות​