נגישות בשירות - בדיקת נגישות לשירות

תאריך: 01/09/2016

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות משרד המשפטים-

בכל שירות נבדקים ארבעה מרכיבים עיקריים: מקום, מידע, הדרכה ונהלים​