הצעת חוק התקשרות חינם לגופים ציבוריים, התשע"ה– 2015

תאריך: 01/09/2016

מתן שירות טלפוני חינם ופרסום שירות טלפוני חינם​