חוק חופש המידע

תאריך: 01/09/2016

פירוט החוק ותיקונו: לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם לחוק זה​