חוק הגנת הפרטיות

תאריך: 01/09/2016

פירוט החוק ותיקונו: לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו​