היחידה לשיפור הממשלתי לציבור

​​​​​הצגת נתוני דו"ח המדידה לשנת 2016