מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור - דוח מסכם 2016

תאריך: 01/08/2017

​​​