קול קורא לקורס מובילי שירות - מחזור ד'

​​​​​​​​​​​​​​​הזמנה לרישום לקורס מובילי שירות בממשלה - מחזור ד'​​