תאריך: 02/09/2019

דו"ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור 2018