מי אנחנו

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​היחידה לשיפור השירות​ הממשלתי לציבור ​

היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור פועלת תחת רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה ומהווה גוף מטה מקצועי הפועל לשיפור רמת השירות הניתנת על ידי גופי הממשלה, תוך התאמתה לנדרש כיום בעידן חוויית הלקוח.

​היחידה הוקמה בשנת 2012 על בסיס החלטות ממשלה 2201 ו-4288,  בהן נקבע בין היתר נקבע כי יש "להקים מערך שירות לקוחות ממשלתי  שיכלול יחידת מטה ממשלתית לשירות לקוחות ואחראים על שירות הלקוחות ביחידות השירות של הממשלה".

בהחלטת ממשלה 2097 משנת 2014 מוקדו תחומי עיסוק היחידה ונקבע כי היחידה תפעל, בין השאר, ל:

קביעת מדיניות וסטנדרטים ובקרת הטמעתם

ביצוע מדידת איכות שירות

שיפור מיומנויות שירות בקרב מנהלי ונותני השירות בגופי הממשלה השונים

הקמת מוקד מענה ממשלתי מרכזי

להוות מרכז ידע מקצועי בתחום השירות לגופי הממשלה השונים

לקדם פישוט וייעול  תהליכים  במתן שירות לציבור

לקדם תהליכים להפחתת נטל בירוקרטי

 

היחידה פועלת בארבעה מישורי פעולה מרכזיים:

מדיניות שירות ממשלתית 

לתפישת השירות הממשלתית- לחצו כאן

מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור- מדידת ביצועי יחידות הממשלה שייבחרו בתחום השירות  ופרסומם לציבור במסגרת דו"ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור.

​לדו"ח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור 2018- לחצו כאן

הדרכה והטמעה- העמקת הידע המקצועי של עובדי השירות הממשלתי בתחום השירות.

לפרטים אודות הקורסים והפורומים של היחידהלחצו כאן​

הקמת מענה ממשלתי מרכזי- מענה טלפוני ואתר אינטרנט שבהם יימסר מידע על שירותי הממשלה אשר ישמש כתובת ראשית מוכרת ויספק לציבור נקודת גישה מרכזית ליחידות הממשלתיות ולשירותים הניתנים בהן.

אודות המענה הממשלתי המרכזי- לחצו כאן​

נשמח תמיד לעמוד לשירותכם!​

בעלי תפקידים

 • איתן פסח
  מנהל היחידה לשיפור השירות
 • רותם כהן
  מנהל תחום בכיר מדידה, בקרה והטמעה
 • נועה נוריאל
  מנהלת הדרכה
  02-6486170
 • ציפי פלדמן
  מנהלת מערך השירות - מענה ממשלתי מרכזי
 • אוריין מירו
  מנהלת תחום ניהול ידע